Aktionsuge for stuepiger

Sedan 2013 har vår internationella organisation IUL drivit kampanjen: Städa min arbetsplats – värdighet för hotellstädare!

Fasaden på magnifika lyxanläggningar och mer blygsamma hotell döljer en slitsam arbetsmiljö som präglas av påfrestande och enformiga rörelser, tunga lyft, stress, exponering för giftiga kemikalier och en lång rad andra risksituationer som till exempel sexuella trakasserier.

Dessutom har arbetsgivare utnyttjad den internationella finanskrisen för att direkt eller via outsourcing försämra arbetsvillkoren. Det är en situation som har lett till att redan låga löner blivit ännu lägre och arbetstakten högre.

Som om det inte räckte med detta så drabbas hotellstädarna också hårt av bristande jämställdhet.

IUL vill ge hotellstädarna en bra arbetsmiljö och hyggliga villkor och därför lanserades kampanjen. Kampanjens mål är att:

• kartlägga ”bästa praxis” som kan fungera som förebilder så att vi tydligt kan se vilka företag som har de sämsta arbetsvillkoren och koncentrera våra organiseringsinsatser på dem för att åtgärda missförhållandena.

• identifiera konkreta fall som tydligt stödjer våra farhågor och hämta exempel från varje region för att visa att hotet är globalt.

• fördöma de här arbetsvillkoren i och för globala politiska och fackliga organisationer i vår sfär (ILO och UNWTO).

• inleda en dialog med hotellföretag och hotellinstitutioner om utvecklingen av nya riktlinjer för att förebygga fysiska och psykiska skador hos hotellstädare.

• förbättra hotellstädarnas arbetsvillkor.

• höja organisationsgraden bland och aktivera hotellstädarna i samtliga IUL:s regioner.

För att dra global uppmärksamhet till hotellstädarnas kamp för rättvisa och respekt planerar nu IUL att organisera en global aktionsvecka för hotellstädare dagarna 3-10 december.

NU-HRCT och våra medlemsförbund kommer att delta i en rad aktioner, till exempel genom att hålla möten med arbetsgivaren på specifika hotell, anordna seminarier, skriva insändarartiklar och debattartiklar, och dela ut flygblad. Vår huvudfokus i Norden kommer att vara på organisering, städtakt och otrygga anställningar.

Den globala aktionsveckan är ett viktigt nästa steg i IUL:s arbete för att skapa opinion för hotellstädarnas kamp och tvinga den globala hotellindustrin att behandla de hotellanställda med respekt och värdighet.

Address

Nordisk Union
C/o 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Danmark

Se på kort

Kontakt

Telefon
+45 88 92 13 63
+45 88 92 13 54
Email:
[email protected]

Information

The Nordic Union for Hotel, Restaurant, Catering and Tourism sector, is an association of unions in Finland, Iceland, Norway, Sweden and Denmark, all of which unionise workers of the HRCT industry. The member unions have all made collective agreements with employers organizations and companies in the NU HRCT.

All in all NU HRCT covers seven unions with a total of about 115,000 members.