Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

I en hastigt voksende industri, såsom turisme, er det vigtigt, at fagbevægelsen har en klar vision for, hvordan den fremtidige udvikling imødekommes, og hvordan vi sikrer en socialt ansvarlig og bæredygtig turisme, fra jord til bord!

NU HRCT har udviklet en ny udviklingspolitik med fokus på øget samarbejde mellem alle interesseorganisationer i turistindustrien for at skabe industri, der kan fortsætte med at vokse. Fagforeningen er naturligvis opsat på at skabe flere arbejdspladser i branchen, men vi skal også sikre, at det foregår på en fair konkurrence og lige vilkår for alle. Turistindustrien skal skabe attraktive job hele året med sundt og sikkert arbejdsmiljø og mulighed for videreuddannelse for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

De nordiske lande skal ikke promovere sig selv som en billig destination baseret på de lavtlønnede og ufaglærte arbejdere, sort økonomi med høj miljøpåvirkning. Vores fælles mærke er bæredygtig turisme i et bæredygtigt samfund. Et salgsargument for de nordiske lande er respekt for natur og mennesker.

De nordiske lande er kendt for deres velorganiserede og trygge samfund til at erstatte den rene natur og unikke ingredienser. De nordiske lande fungerer med en veludviklet infrastruktur med plads til folk fra andre dele af verden. Den nordiske turisme vil repræsentere de nordiske værdier såsom social beskyttelse, ligestilling mellem kønnene og grøn energi. Den fælles markedsføring vil understrege kvaliteten og historien bag produkterne.

Nedenfor er vores udviklingspolitik på følgende sprog:

Dansk

Svensk

Norsk

Finsk

Islandsk

Engelsk

 

Address

Nordisk Union
C/o 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Danmark

Se på kort

Kontakt

Telefon
+45 88 92 13 63
+45 88 92 13 54
Email:
[email protected]

Information

The Nordic Union for Hotel, Restaurant, Catering and Tourism sector, is an association of unions in Finland, Iceland, Norway, Sweden and Denmark, all of which unionise workers of the HRCT industry. The member unions have all made collective agreements with employers organizations and companies in the NU HRCT.

All in all NU HRCT covers seven unions with a total of about 115,000 members.